Portfolio-overzicht

Naam portfolio: Demo Portfolio Kantoren
Portfolio-eigenaar: DGBC
BREEAM-NL In-Use-certificaten: 11
Totaal BVO: 305.000 m²

Gebouwscore

0%

 

Asset

0%

 

Beheer

73%

Excellent

Gebruik

De Gebruikscore staat op nummer 1 van de 5 gebouwen in het portfolio.

Gebruikscore

Uitleg over de Gebruikscore

De score voor Deel 3 Gebruik is gerelateerd aan de rol van gebruiker en geeft een beoordeling van enerzijds aan de wijze waarop de gebruiker of huurder met het gebouw omgaat en anderzijds eisen aan de huurdersorganisatie om de gezondheid en welzijn van gebouwgebruikers te verhogen.

Categorie Score
category-icon Management 72%
category-icon Gezondheid 89%
category-icon Energie 66%
category-icon Transport 81%
category-icon Water 29%
category-icon Materialen 77%
category-icon Afval 85%
category-icon Landgebruik & Ecologie 100%
category-icon Vervuiling 46%

Managementcredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
MAN14 Milieuprocedures 4 /4
MAN15 Reikwijdte milieubeleid 8 /11
MAN16 Milieubeleid, borging uitvoeren 4 /4
MAN17 Milieudoelstellingen, behaalde resultaten 2 /4
MAN18 Beoordeling milieuprestaties van de organisatie 2 /2
MAN19 Duurzaamheidsrapportage 3 /3
MAN20 Green Lease 0 /4

Gezondheidcredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
HEA25 Welzijn medewerkers 10 /10
HEA26 Welzijn en gezondheid, beleidsmaatregelen 50 /56
HEA27 Welzijn en gezondheid, behaalde doelstellingen 2 /4
HEA28 Uitzicht 2 /2
HEA29 Gemeenschappelijke ontspanningsruimten 2 /2

Energiecredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
ENE67 Energiebeleid 2 /3
ENE68 Energiebeleidsmaatregelen 32 /48
ENE69 Trends in energiegebruiksgegevens 2 /2
ENE70 Energiedoelen, resultaten 0 /4
ENE71 Besparingen energiegebruik afgelopen jaar 4 /4

Transportcredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
TRA05 Transport, reductie/beheersing milieu-impact 10 /12
TRA06 Transportmanagement, beleid 37 /43
TRA08 Lokale voorzieningen, bekendmaking 4 /4
TRA09 Transportbeleid, resultaten 2 /4
TRA10 Milieubelasting woon-werkverkeer medewerkers 2 /4
TRA11 Milieubelasting transport bedrijfsvoering (vervoer personeel) 4 /4
TRA12 Milieubelasting transport voor goederentransport 2 /4

Watercredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
WAT18 Beperking waterverbruik 2 /3
WAT19 Implementatie en bewaking waterbeleid 14 /47
WAT20 Waterbeleid, resultaten 0 /4
WAT21 Waterverbruik afgelopen kalenderjaar 0 /2

Materialencredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
MAT15 Duurzaam inkoopbeleid materialen 7 /7
MAT16 Duurzaam inkoopbeleid materialen, implementatie 35 /51
MAT17 Selectiecriteria leveranciers 2 /3
MAT18 Kwaliteitsmanagementsysteem leveranciers 6 /8
MAT19 Milieumanagementsysteem leveranciers 8 /8
MAT23 Resultaten inkoopdoelstellingen materiaal 4 /4

Afvalcredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
WST02 Afvalpreventie, getroffen maatregelen 6 /8
WST03 Afvalstromen, gescheiden inzameling 4 /4
WST04 Afvalpreventie, beheersmaatregelen 31 /39
WST05 Afvalstromen, registratie hoeveelheden 4 /4
WST06 Afvalprestaties monitoringsfrequentie 2 /2
WST07 Afvalbeheer, resultaten doelstellingen 4 /4
WST08 Hoeveelheid afval naar stortplaats 2 /2
WST09 Hoeveelheid afval hergebruikt/gerecycled 2 /2
WST10 Hoeveelheid afval als brandstof voor energie 2 /2

Landgebruik & Ecologiecredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
LE06 Sponsoring & actieve ondersteuning 3 /3

Vervuilingcredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
POL15 Milieubeleid gebruik van het asset 6 /11
POL16 Maatregelen ter beperking van milieuverontreiniging en hinder 12 /33
POL17 Reductie milieuverontreiniging: doelstellingen 4 /4