Portfolio-overzicht

Naam portfolio: Demo Portfolio Kantoren
Portfolio-eigenaar: DGBC
BREEAM-NL In-Use-certificaten: 11
Totaal BVO: 305.000 m²

Gebouwscore

41%

Good

Asset

De Assetscore staat op nummer 9 van de 10 gebouwen in het portfolio.

13%

 

Beheer

De Beheerscore staat op nummer 8 van de 8 gebouwen in het portfolio.

72%

Excellent

Gebruik

De Gebruikscore staat op nummer 2 van de 5 gebouwen in het portfolio.

Assetscore

Uitleg over de Assetscore

De score voor Deel 1 Asset is gerelateerd aan de rol van eigenaar en geeft een beoordeling van de gebouw- en locatiespecifieke aspecten, zoals de geometrie, constructie, installatie en afwerking van het gebouw, de transportvoorzieningen in en om het gebouw en de energetische prestatie.

Categorie Score Benchmark
category-icon Gezondheid 49% 41%
category-icon Energie 3% 54%
category-icon Transport 82% 66%
category-icon Water 26% 34%
category-icon Materialen 78% 34%
category-icon Afval 100% 58%
category-icon Landgebruik & Ecologie 0% 19%
category-icon Vervuiling 68% 43%

Gezondheidcredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
HEA01 Percentage glas 2 /2
HEA02 Tegengaan lichthinder 3 /4
HEA03 Temperatuurregeling 2 /4
HEA04 Ventilatie, beïnvloeding door gebruikers 0 /2
HEA05 Microbiologische besmetting 2 /2
HEA06 Beschikbaarheid van drinkwater 2 /2
HEA07 Beschikbare ontspanningsruimte binnen of buiten 4 /4
HEA08 Verlichtingsniveau binnen en buiten 0 /4
HEA09 Lichtregeling 0 /4
HEA10 Ontwerp voor mensen met een beperking 3 /3
HEA11 Locatie luchttoevoerpunten ten opzichte van vervuilingsbronnen 0 /2
HEA101 Hoogfrequente verlichting 0 /4

Energiecredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
ENE01 Energieprestatie van het gebouw 0 /96
ENE04 Luchtdoorlatendheidsmeting en thermografisch onderzoek 0 /4
ENE30 Aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energiebronnen 2 /10
ENE101 Buitenverlichting en verlichting parkeergarage 2 /4
ENE102 Energiezuinige liften, roltrappen en rolpaden 0 /4

Transportcredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
TRA01 Voorzieningen voor fietsers 1 /4
TRA02 Nabijheid openbaar vervoer (OV) 8 /8
TRA03 Nabijheid basisvoorzieningen 4 /4
TRA04 Veiligheid fietsers en voetgangers i.v.m. leveringen 2 /2
TRA101 Beperken parkeren 2 /2
TRA102 Alternatief vervoer 1 /2

Watercredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
WAT01 Bemeteren waterverbruik 4 /6
WAT02 Waterbesparend sanitair: WC’s 0 /4
WAT03 Waterbesparend sanitair: Urinoirs 0 /4
WAT04 Waterbesparend sanitair: Wastafelkranen 0 /4
WAT05 Waterbesparend sanitair: Douches 0 /4
WAT06 Percentage witgoed met laag waterverbruik 4 /4
WAT07 Lekdetectie hoofdwateraansluiting 0 /4
WAT08 Zelfsluitende watertoevoer sanitair 0 /4
WAT09 Percentage sanitair en apparatuur met stopkraan 4 /4
WAT10 Beperken watergebruik van openbaar drinkwaternet 0 /4
WAT101 Gescheiden rioolstelsel voor hemelwater 0 /4

Materialencredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
MAT01 Conditiemeting 3 /4
MAT02 Beveiligingsadvies - implementatie 2 /4
MAT03 Inbraakalarmsysteem, aanwezigheid 4 /4
MAT04 Alarmsysteem, doormelding 4 /4
MAT05 Natuurrampen 4 /4
MAT06 Toekomstige aanpasbaarheid 4 /4
MAT07 Beschermende maatregelen tegen beschadigingen 2 /2
MAT101 Milieubelasting materialen van het gebouw 5 /10

Afvalcredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
WST01 Opslag van gescheiden afvalstromen 4 /4

Landgebruik & Ecologiecredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
LE01 Oppervlak met groenvoorzieningen 0 /4
LE02 Ecologische voorzieningen 0 /2

Vervuilingcredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
POL01 Vloeistofafscheiders (vet en olie) 4 /4
POL02 Overstromingsrisico asset 4 /4
POL03 Maatregelen vermindering afstromend hemelwater 0 /2
POL04 Impact van koudemiddelen 0 /4
POL05 Automatische lekdetectie koudemiddelen 3 /4
POL06 Uitstoot NOx 4 /4

Beheerscore

Uitleg over de Beheerscore

De score voor Deel 2 Beheer is gerelateerd aan de rol van beheerder en geeft een beoordeling van de wijze waarop het beheer van het gebouw is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van het gebouw en het monitoren van de duurzaamheidsprestaties. Het beoordeelt ook de consumptie van de belangrijkste bronnen, zoals water en andere hulpstoffen, en de milieu-impact, zoals CO2.

Categorie Score Benchmark
category-icon Management 39% 51%
category-icon Gezondheid 5% 29%
category-icon Energie 7% 61%
category-icon Water 25% 62%
category-icon Materialen 11% 52%
category-icon Landgebruik & Ecologie 0% 33%
category-icon Vervuiling 17% 54%

Managementcredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
MAN01 Gebruikershandleiding 0 /2
MAN02 Scholing van medewerkers 0 /2
MAN03 Informatieverstrekking gebouwgebruikers 0 /2
MAN04 Onderhouds- en gebruikershandleiding 0 /2
MAN05 Onderhoudsbeleid; reikwijdte 4 /6
MAN06 Onderhoudsbeleid, reactief of proactief 4 /4
MAN07 Milieumanagementsysteem 3 /4
MAN08 Milieubeleid en gestelde doelen 3 /4
MAN09 Procedures voor energiebesparing 0 /4
MAN10 Testen lekkages 0 /4
MAN11 Overeenkomsten met huurders 0 /4
MAN12 Periodieke controle GBS 0 /4
MAN13 Adaptiestrategie voor het gebouw 4 /4

Gezondheidcredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
HEA12 Meten verse luchttoevoer 0 /4
HEA13 Kwaliteit van het binnenklimaat, overschrijdingsuren 0 /4
HEA14 Interne luchtkwaliteit: CO2 monitoring 0 /2
HEA15 Interne luchtkwaliteit: CO monitoring 0 /2
HEA16 Interne luchtkwaliteit: NOx monitoring 0 /2
HEA17 Bescherming gebruikers tijdens werkzaamheden 2 /2
HEA18 Vluchtige organische stoffen 0 /2
HEA19 Binnenklimaat; lokale afzuigvoorziening 0 /4
HEA20 Akoestisch onderzoek 0 /4
HEA21 Schoonmaak, dieptereiniging 0 /4
HEA22 Microbiologische besmetting, procedures & processen 0 /2
HEA23 Gebruikerstevredenheidsonderzoek 0 /3
HEA24 Gebruikerstevredenheidsonderzoek: reacties en acties 0 /4

Energiecredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
ENE31 - ENE61 Resultaat energierekenmodel 0 /40
ENE62 Monitoren van het energiegebruik 4 /4
ENE63 Gebruik van informatie over energiegebruik 1 /4
ENE64 Submeting: aanzienlijke verbruiksgroepen 0 /4
ENE65 Submeting: andere energiegebruikers 0 /4
ENE66 Submeting: huurders 0 /4
ENE103 Energiebesparingsonderzoek 0 /8
ENE104 Prestatieborging installaties 0 /8

Watercredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
WAT11 Bemeteren waterverbruik 4 /4
WAT12 Waterverbruik: Monitoren en rapporteren 0 /8
WAT14 Waterbesparing bij natuurlijke vervanging 0 /2
WAT15 Onderhoudsbeleid voor watersystemen 0 /4
WAT16 Percentage hergebruikt water 0 /4
WAT17 Grondwateronttrekking 2 /2

Materialencredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
MAT08 Deskundigheid inspecteur conditiemeting 0 /4
MAT09 Duurzaam inkopen 0 /2
MAT10 Reikwijdte duurzaam inkoopbeleid 0 /4
MAT11 Brandveiligheid, beschikbaarheid risicobeoordeling 0 /2
MAT12 Brandveiligheid, periodieke uitvoering risicobeoordeling 0 /2
MAT13 Noodplan brand, milieurisico’s 0 /2
MAT14 Rampenbeheersing 2 /2

Landgebruik & Ecologiecredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
LE03 Ecologisch onderzoek en uitvoering 0 /4
LE04 Beleidsplan ecologie 0 /4
LE05 Ecologisch beheerplan 0 /2

Vervuilingcredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
POL07 Beperking lichtvervuiling 0 /4
POL08 Opslagvoorziening chemische stoffen 0 /4
POL09 Periodieke controle opslagruimte chemische stoffen 0 /2
POL10 Onderhoudsbeleid olieafscheiders 0 /2
POL11 Vervangen koudemiddelen 0 /2
POL12 Onderzoek bodemverontreiniging 0 /4
POL13 Procedure verontreinigingsincidenten 0 /2
POL14 Klachtenprocedure licht-, geur- en geluidsvervuiling 4 /4

Gebruikscore

Uitleg over de Gebruikscore

De score voor Deel 3 Gebruik is gerelateerd aan de rol van gebruiker en geeft een beoordeling van enerzijds aan de wijze waarop de gebruiker of huurder met het gebouw omgaat en anderzijds eisen aan de huurdersorganisatie om de gezondheid en welzijn van gebouwgebruikers te verhogen.

Categorie Score Benchmark
category-icon Management 72% 56%
category-icon Gezondheid 89% 58%
category-icon Energie 61% 53%
category-icon Transport 81% 55%
category-icon Water 29% 28%
category-icon Materialen 77% 36%
category-icon Afval 85% 57%
category-icon Landgebruik & Ecologie 100% 59%
category-icon Vervuiling 46% 28%

Managementcredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
MAN14 Milieuprocedures 4 /4
MAN15 Reikwijdte milieubeleid 8 /11
MAN16 Milieubeleid, borging uitvoeren 4 /4
MAN17 Milieudoelstellingen, behaalde resultaten 2 /4
MAN18 Beoordeling milieuprestaties van de organisatie 2 /2
MAN19 Duurzaamheidsrapportage 3 /3
MAN20 Green Lease 0 /4

Gezondheidcredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
HEA25 Welzijn medewerkers 10 /10
HEA26 Welzijn en gezondheid, beleidsmaatregelen 50 /56
HEA27 Welzijn en gezondheid, behaalde doelstellingen 2 /4
HEA28 Uitzicht 2 /2
HEA29 Gemeenschappelijke ontspanningsruimten 2 /2

Energiecredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
ENE67 Energiebeleid 2 /3
ENE68 Energiebeleidsmaatregelen 32 /48
ENE69 Trends in energiegebruiksgegevens 2 /2
ENE70 Energiedoelen, resultaten 0 /4
ENE71 Besparingen energiegebruik afgelopen jaar 1 /4

Transportcredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
TRA05 Transport, reductie/beheersing milieu-impact 10 /12
TRA06 Transportmanagement, beleid 37 /43
TRA08 Lokale voorzieningen, bekendmaking 4 /4
TRA09 Transportbeleid, resultaten 2 /4
TRA10 Milieubelasting woon-werkverkeer medewerkers 2 /4
TRA11 Milieubelasting transport bedrijfsvoering (vervoer personeel) 4 /4
TRA12 Milieubelasting transport voor goederentransport 2 /4

Watercredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
WAT18 Beperking waterverbruik 2 /3
WAT19 Implementatie en bewaking waterbeleid 14 /47
WAT20 Waterbeleid, resultaten 0 /4
WAT21 Waterverbruik afgelopen kalenderjaar 0 /2

Materialencredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
MAT15 Duurzaam inkoopbeleid materialen 7 /7
MAT16 Duurzaam inkoopbeleid materialen, implementatie 35 /51
MAT17 Selectiecriteria leveranciers 2 /3
MAT18 Kwaliteitsmanagementsysteem leveranciers 6 /8
MAT19 Milieumanagementsysteem leveranciers 8 /8
MAT23 Resultaten inkoopdoelstellingen materiaal 4 /4

Afvalcredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
WST02 Afvalpreventie, getroffen maatregelen 6 /8
WST03 Afvalstromen, gescheiden inzameling 4 /4
WST04 Afvalpreventie, beheersmaatregelen 31 /39
WST05 Afvalstromen, registratie hoeveelheden 4 /4
WST06 Afvalprestaties monitoringsfrequentie 2 /2
WST07 Afvalbeheer, resultaten doelstellingen 4 /4
WST08 Hoeveelheid afval naar stortplaats 2 /2
WST09 Hoeveelheid afval hergebruikt/gerecycled 2 /2
WST10 Hoeveelheid afval als brandstof voor energie 2 /2

Landgebruik & Ecologiecredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
LE06 Sponsoring & actieve ondersteuning 3 /3

Vervuilingcredits

Credit Punten
Versie 2016 v1.0
POL15 Milieubeleid gebruik van het asset 6 /11
POL16 Maatregelen ter beperking van milieuverontreiniging en hinder 12 /33
POL17 Reductie milieuverontreiniging: doelstellingen 4 /4