Portfolio-overzicht

Naam portfolio: Demo Portfolio Kantoren
Portfolio-eigenaar: DGBC
BREEAM-NL In-Use-certificaten: 11
Totaal BVO: 305.000 m²

Gebouwscore

65%

Very Good

Asset

De Assetscore staat op nummer 2 van de 10 gebouwen in het portfolio.

58%

Very Good

Beheer

De Beheerscore staat op nummer 3 van de 8 gebouwen in het portfolio.

0%

 

Gebruik

Assetscore

Uitleg over de Assetscore

De score voor Deel 1 Asset is gerelateerd aan de rol van eigenaar en geeft een beoordeling van de gebouw- en locatiespecifieke aspecten, zoals de geometrie, constructie, installatie en afwerking van het gebouw, de transportvoorzieningen in en om het gebouw en de energetische prestatie.

Categorie Score
category-icon Gezondheid 71%
category-icon Energie 65%
category-icon Transport 96%
category-icon Water 26%
category-icon Materialen 37%
category-icon Afval 100%
category-icon Landgebruik & Ecologie 75%
category-icon Vervuiling 75%

Gezondheidcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
HEA001 Percentage glas in de gevel 2 /2
HEA002 Tegengaan lichthinder 4 /4
HEA003 Type gebouwventilatie 0 /4
HEA004 Meten verse luchttoevoer 0 /2
HEA005 Temperatuurregeling 2 /4
HEA006 Microbiologische besmetting, preventiesysteem legionella 4 /4
HEA008 Beschikbaarheid ontspanningsruimte binnen of buiten 4 /4
HEA009 Ligging in fijnstofgebied PM 2,5 3 /4
HEA025 Uitzicht 4 /4
HEA028 Ventilatie, beïnvloeding door gebruikers 0 /2
HEA101 Lichtregeling 2 /4
HEA102 Locatie luchtinlaten ten opzichte van luchtuitlaten 2 /2
HEA104 Binnenklimaat; lokale afzuigvoorziening 2 /2
HEA105 Daglichttoetreding, visueel comfort 2 /4
HEA106 Kwaliteit van het binnenklimaat, overschrijdingsuren 6 /8
HEA107 Hoogfrequente verlichting 4 /4

Energiecredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
ENE001 Energieprestatie van het gebouw (EPC/EPA) 116 /140
ENE012 Luchtdichtheid asset 0 /4
ENE013 Buitenverlichting - type accent/gevelverlichting 0 /2
ENE014 Buitenverlichting - type parkeergarageverlichting 0 /2
ENE042 Aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energiebronnen 0 /20
ENE061 Energieverbruik, verdeling in submetingen naar gebruiksfunctie 0 /5
ENE062 Energieverbruik, verdeling in submetingen naar gebruiksfunctie 1 /6
ENE063 Eigen meter per gebruiker 4 /4
ENE104 Energiezuinige liften 0 /5
ENE105 Energiezuinige roltrappen en rolpaden 5 /5

Transportcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
TRA001 Voorzieningen voor fietsers 4 /4
TRA002 Nabijheid openbaar vervoer (OV) 8 /8
TRA003 Nabijheid basisvoorzieningen 4 /4
TRA004 Veiligheid fietsers en voetgangers i.v.m. leveringen 4 /4
TRA008 Actuele vervoersinformatie 4 /4
TRA101 Gedeelde faciliteiten 1 /2
TRA102 Beperken parkeren 2 /2

Watercredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
WAT001 Bemeteren waterverbruik 4 /8
WAT002 Waterbesparend sanitair 0 /4
WAT004 Urinoirs 0 /6
WAT005 Wastafels met waterbesparende kraan 0 /4
WAT006 Douches met laag waterverbruik 0 /4
WAT007 Percentage witgoed met laag waterverbruik 0 /4
WAT008 gebruik ingezameld regenwater 0 /4
WAT009 Gebruik ingezameld grijswater 0 /2
WAT010 Toiletten met bewegingssensoren 0 /4
WAT011 Lekdetectie centrale waterleiding 0 /4
WAT012 Percentage apparatuur met stopkranen 4 /4
WAT013 Gebruik grijswaterbronnen 0 /2
WAT016 Opslagcapaciteit reservoir voor grijswater en hemelwater 0 /4
WAT020 Gebruik van informatie over waterverbruik 6 /6
WAT023 Percentage hergebruikt water 0 /4
WAT101 Gescheiden rioolstelsel voor hemelwater 4 /4

Materialencredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
MAT001 Herstel aandachtspunten/storingen 3 /4
MAT002 Onderhoudsbeleid, leeftijd en onderwerpen 2 /4
MAT003 Beveiligingsadviezen, implementatie 0 /4
MAT004 Inbraakalarmsysteem, aanwezigheid 4 /4
MAT005 Inbraakalarmsysteem, doormelding 0 /4
MAT007 Aanpasbaarheid gebouw 4 /4
MAT102 Milieubelasting materialen van het gebouw 2 /20
MAT103 Beschermende maatregelen tegen beschadigingen 2 /2

Afvalcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
WST001 Faciliteiten voor gescheiden afvalstromen 4 /4

Landgebruik & Ecologiecredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
LE001 Soort landschap op perceel 2 /4
LE002 Groene daken, wanden, plantenbakken 3 /4
LE101 Voorzieningen voor dieren 4 /4

Vervuilingcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
POL001 Lozingen op oppervlaktewater 2 /2
POL002 Vloeistofafscheiders (vet en olie) 4 /4
POL003 Overstromingsrisico asset 4 /4
POL004 Situering gevoelige ruimtes 3 /3
POL005 Bescherming tegen overstromingsschade 4 /4
POL006 Duurzaam drainagesysteem 2 /2
POL007 Koeling met CFK’s of HCFK’s 2 /2
POL008 Koelsystemen met koudemiddelen 0 /10
POL009 Uitstoot NOx 15 /15
POL010 Gebruik koudemiddelen voor koeling 0 /4
POL020 Opslagruimte chemische stoffen 5 /5

Beheerscore

Uitleg over de Beheerscore

De score voor Deel 2 Beheer is gerelateerd aan de rol van beheerder en geeft een beoordeling van de wijze waarop het beheer van het gebouw is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van het gebouw en het monitoren van de duurzaamheidsprestaties. Het beoordeelt ook de consumptie van de belangrijkste bronnen, zoals water en andere hulpstoffen, en de milieu-impact, zoals CO2.

Categorie Score Benchmark
category-icon Management 57% 0%
category-icon Gezondheid 54% 33%
category-icon Energie 40% 58%
category-icon Water 100% 27%
category-icon Materialen 62% 26%
category-icon Landgebruik & Ecologie 100% 10%
category-icon Vervuiling 54% 34%

Managementcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
MAN001 Gebruikershandleiding 0 /2
MAN002 Milieubeleid, -plan, -systeem 3 /4
MAN003 Milieubeleid & gestelde doelen 4 /4
MAN004 overeenkomsten met gebruikers 0 /8
MAN005 Onderhoudshandleiding 2 /2
MAN006 Informatieverstrekking milieu en duurzaamheid aan gebruikers 0 /2
MAN007 Duurzaam inkoopbeleid materialen 4 /4
MAN008 Reikwijdte duurzaam inkoopbeleid 4 /4

Gezondheidcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
HEA013 Akoestiek onderzoek 0 /4
HEA014 Interne luchtkwaliteit, monitoring 0 /4
HEA015 Bescherming gebruikers tijdens werkzaamheden 2 /2
HEA016 Beleid beperking vluchtige organische verbindingen 2 /2
HEA017 Stimuleren gebruik producten met laag oplosmiddelengehalte 2 /2
HEA018 Leveranciersinformatie over VOS-emissies 2 /2
HEA019 Schoonmaak, dieptereiniging 0 /4
HEA020 Gebruikerstevredenheidsonderzoek 3 /3
HEA021 Gebruikerstevredenheidsonderzoek, reacties en acties 4 /4
HEA022 Verlichtingsniveau binnen en buiten 0 /4
HEA103 Microbiologische besmetting, procedures & processen legionella 4 /4

Energiecredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
ENE045 EPA-U maatwerk advies 0 /8
ENE052 Gebruik van informatie over energieverbruik 6 /6
ENE056 Jaarlijkse verbruikscijfers per energiedrager 2 /2
ENE102 Monitoring opwekking uit hernieuwbare bronnen 0 /4
ENE103 Borgen installatieprestatie 8 /20

Watercredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
WAT015 Onderhoudsbeleid voor watersystemen 4 /4
WAT018 Waterverbruik 4 /4
WAT019 Beleid monitoring waterverbruik 2 /2

Materialencredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
MAT006 Overstromingsrisico asset 4 /4
MAT008 Conditiemeting asset 4 /4
MAT009 Deskundigheid inspecteur 4 /4
MAT010 Soort onderhoudsbeleid en leeftijd 4 /4
MAT011 Brandveiligheid, beschikbaarheid risicobeoordeling milieu 0 /2
MAT012 Brandveiligheid, periodieke uitvoering risicobeoordeling milieu 0 /2
MAT013 Noodplan brand, milieurisico's 0 /2
MAT014 Bescherming asset & inhoud bij brand 0 /2
MAT101 Opstellen beveiligingsrisico-advies 0 /2

Landgebruik & Ecologiecredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
LE003 Beheerplan biodiversiteit 6 /6
LE006 Beleid ecologische kenmerken gebouw & perceel 2 /2
LE102 Ecologisch onderzoek en uitvoering 8 /8
LE103 Gedeelde parkeervoorziening 2 /2

Vervuilingcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
POL011 Beperking lichtvervuiling 0 /4
POL012 Houder lozingsvergunning 2 /2
POL013 Maatregelen vermindering lozing op oppervlaktewater 2 /2
POL014 Onderhoudsbeleid vloeistofafscheiders 0 /2
POL015 Automatische lekdetectie koudemiddelen 0 /4
POL016 Periodieke controle opslagruimte chemische stoffen 5 /5
POL017 Onderzoek bodemvervuiling perceel 4 /4
POL018 Procedure verontreiningsincidenten 0 /4
POL022 Klachtenprocedure licht- en geluidsvervuiling 4 /4
POL023 Vervangen koudemiddelen 2 /2
POL024 Testen luchtbehandelingskanaal 0 /4
POL101 Controle lozingsvergunning 2 /2