Portfolio-overzicht

Naam portfolio: Demo Portfolio Kantoren
Portfolio-eigenaar: DGBC
BREEAM-NL In-Use-certificaten: 11
Totaal BVO: 305.000 m²

Portfolioscore

61%

Very Good

Asset

Beoordeling van de gebouw- en locatie-specifieke aspecten.

55%

Very Good

Beheer

Beoordeling van de wijze van het beheer en onderhoud van het gebouw.

68%

Very Good

Gebruik

Beoordeling van de wijze waarop de gebruiker of huurder met het gebouw omgaat.

Assetscore

Uitleg over de Assetscore

De score voor Deel 1 Asset is gerelateerd aan de rol van eigenaar en geeft een beoordeling van de gebouw- en locatiespecifieke aspecten, zoals de geometrie, constructie, installatie en afwerking van het gebouw, de transportvoorzieningen in en om het gebouw en de energetische prestatie.

Categorie Score
category-icon Gezondheid 62%
category-icon Energie 59%
category-icon Transport 90%
category-icon Water 37%
category-icon Materialen 49%
category-icon Afval 89%
category-icon Landgebruik & Ecologie 49%
category-icon Vervuiling 68%

Gezondheidcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
HEA001 Percentage glas in de gevel 2 /2
HEA002 Tegengaan lichthinder 3,65 /4
HEA003 Type gebouwventilatie 0 /4
HEA004 Meten verse luchttoevoer 0,5 /2
HEA005 Temperatuurregeling 1,73 /4
HEA006 Microbiologische besmetting, preventiesysteem legionella 4 /4
HEA008 Beschikbaarheid ontspanningsruimte binnen of buiten 3,87 /4
HEA009 Ligging in fijnstofgebied PM 2,5 3 /4
HEA025 Uitzicht 3,84 /4
HEA028 Ventilatie, beïnvloeding door gebruikers 1,07 /2
HEA101 Lichtregeling 1,94 /4
HEA102 Locatie luchtinlaten ten opzichte van luchtuitlaten 0,6 /2
HEA104 Binnenklimaat; lokale afzuigvoorziening 1,71 /2
HEA105 Daglichttoetreding, visueel comfort 2,27 /4
HEA106 Kwaliteit van het binnenklimaat, overschrijdingsuren 4,69 /8
HEA107 Hoogfrequente verlichting 3,62 /4
Versie 2016 v1.0
HEA01 Percentage glas 1,83 /2
HEA02 Tegengaan lichthinder 3,39 /4
HEA03 Temperatuurregeling 1,28 /4
HEA04 Ventilatie, beïnvloeding door gebruikers 0,78 /2
HEA05 Microbiologische besmetting 1,39 /2
HEA06 Beschikbaarheid van drinkwater 2 /2
HEA07 Beschikbare ontspanningsruimte binnen of buiten 4 /4
HEA08 Verlichtingsniveau binnen en buiten 0 /4
HEA09 Lichtregeling 0 /4
HEA10 Ontwerp voor mensen met een beperking 1,83 /3
HEA11 Locatie luchttoevoerpunten ten opzichte van vervuilingsbronnen 0 /2
HEA101 Hoogfrequente verlichting 1,26 /4

Energiecredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
ENE001 Energieprestatie van het gebouw (EPC/EPA) 121,89 /140
ENE012 Luchtdichtheid asset 0 /4
ENE013 Buitenverlichting - type accent/gevelverlichting 0,15 /2
ENE014 Buitenverlichting - type parkeergarageverlichting 1,4 /2
ENE042 Aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energiebronnen 9,71 /20
ENE061 Energieverbruik, verdeling in submetingen naar gebruiksfunctie 0 /5
ENE062 Energieverbruik, verdeling in submetingen naar gebruiksfunctie 1,4 /6
ENE063 Eigen meter per gebruiker 4 /4
ENE104 Energiezuinige liften 2,39 /5
ENE105 Energiezuinige roltrappen en rolpaden 5 /5
Versie 2016 v1.0
ENE01 Energieprestatie van het gebouw 15,8 /96
ENE04 Luchtdoorlatendheidsmeting en thermografisch onderzoek 0 /4
ENE30 Aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energiebronnen 2,68 /10
ENE101 Buitenverlichting en verlichting parkeergarage 1,22 /4
ENE102 Energiezuinige liften, roltrappen en rolpaden 0,78 /4

Transportcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
TRA001 Voorzieningen voor fietsers 2,91 /4
TRA002 Nabijheid openbaar vervoer (OV) 8 /8
TRA003 Nabijheid basisvoorzieningen 4 /4
TRA004 Veiligheid fietsers en voetgangers i.v.m. leveringen 3,87 /4
TRA008 Actuele vervoersinformatie 3,49 /4
TRA101 Gedeelde faciliteiten 1,6 /2
TRA102 Beperken parkeren 2 /2
Versie 2016 v1.0
TRA01 Voorzieningen voor fietsers 1,99 /4
TRA02 Nabijheid openbaar vervoer (OV) 8 /8
TRA03 Nabijheid basisvoorzieningen 4 /4
TRA04 Veiligheid fietsers en voetgangers i.v.m. leveringen 1,83 /2
TRA101 Beperken parkeren 1,88 /2
TRA102 Alternatief vervoer 0,85 /2

Watercredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
WAT001 Bemeteren waterverbruik 4,39 /8
WAT002 Waterbesparend sanitair 1,25 /4
WAT004 Urinoirs 0,52 /6
WAT005 Wastafels met waterbesparende kraan 1,85 /4
WAT006 Douches met laag waterverbruik 2,29 /4
WAT007 Percentage witgoed met laag waterverbruik 0,66 /4
WAT008 gebruik ingezameld regenwater 1,83 /4
WAT009 Gebruik ingezameld grijswater 0 /2
WAT010 Toiletten met bewegingssensoren 0,13 /4
WAT011 Lekdetectie centrale waterleiding 0 /4
WAT012 Percentage apparatuur met stopkranen 4 /4
WAT013 Gebruik grijswaterbronnen 0 /2
WAT016 Opslagcapaciteit reservoir voor grijswater en hemelwater 0,92 /4
WAT020 Gebruik van informatie over waterverbruik 5,81 /6
WAT023 Percentage hergebruikt water 0 /4
WAT101 Gescheiden rioolstelsel voor hemelwater 3,34 /4
Versie 2016 v1.0
WAT01 Bemeteren waterverbruik 3,66 /6
WAT02 Waterbesparend sanitair: WC’s 0,24 /4
WAT03 Waterbesparend sanitair: Urinoirs 0,24 /4
WAT04 Waterbesparend sanitair: Wastafelkranen 1,01 /4
WAT05 Waterbesparend sanitair: Douches 0,24 /4
WAT06 Percentage witgoed met laag waterverbruik 4 /4
WAT07 Lekdetectie hoofdwateraansluiting 0,24 /4
WAT08 Zelfsluitende watertoevoer sanitair 0 /4
WAT09 Percentage sanitair en apparatuur met stopkraan 4 /4
WAT10 Beperken watergebruik van openbaar drinkwaternet 0 /4
WAT101 Gescheiden rioolstelsel voor hemelwater 0 /4

Materialencredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
MAT001 Herstel aandachtspunten/storingen 2,66 /4
MAT002 Onderhoudsbeleid, leeftijd en onderwerpen 2,7 /4
MAT003 Beveiligingsadviezen, implementatie 1,15 /4
MAT004 Inbraakalarmsysteem, aanwezigheid 3,49 /4
MAT005 Inbraakalarmsysteem, doormelding 2,29 /4
MAT007 Aanpasbaarheid gebouw 4 /4
MAT102 Milieubelasting materialen van het gebouw 2,8 /20
MAT103 Beschermende maatregelen tegen beschadigingen 2 /2
Versie 2016 v1.0
MAT01 Conditiemeting 2,56 /4
MAT02 Beveiligingsadvies - implementatie 1,22 /4
MAT03 Inbraakalarmsysteem, aanwezigheid 2,44 /4
MAT04 Alarmsysteem, doormelding 2,44 /4
MAT05 Natuurrampen 4 /4
MAT06 Toekomstige aanpasbaarheid 4 /4
MAT07 Beschermende maatregelen tegen beschadigingen 1,51 /2
MAT101 Milieubelasting materialen van het gebouw 3,22 /10

Afvalcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
WST001 Faciliteiten voor gescheiden afvalstromen 3,58 /4
Versie 2016 v1.0
WST01 Opslag van gescheiden afvalstromen 3,56 /4

Landgebruik & Ecologiecredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
LE001 Soort landschap op perceel 2,43 /4
LE002 Groene daken, wanden, plantenbakken 2,35 /4
LE101 Voorzieningen voor dieren 3,07 /4
Versie 2016 v1.0
LE01 Oppervlak met groenvoorzieningen 0,24 /4
LE02 Ecologische voorzieningen 0,49 /2

Vervuilingcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
POL001 Lozingen op oppervlaktewater 2 /2
POL002 Vloeistofafscheiders (vet en olie) 3,94 /4
POL003 Overstromingsrisico asset 4 /4
POL004 Situering gevoelige ruimtes 3 /3
POL005 Bescherming tegen overstromingsschade 4 /4
POL006 Duurzaam drainagesysteem 2 /2
POL007 Koeling met CFK’s of HCFK’s 1,08 /2
POL008 Koelsystemen met koudemiddelen 0 /10
POL009 Uitstoot NOx 14,91 /15
POL010 Gebruik koudemiddelen voor koeling 0 /4
POL020 Opslagruimte chemische stoffen 4,43 /5
Versie 2016 v1.0
POL01 Vloeistofafscheiders (vet en olie) 3,02 /4
POL02 Overstromingsrisico asset 4 /4
POL03 Maatregelen vermindering afstromend hemelwater 0 /2
POL04 Impact van koudemiddelen 0 /4
POL05 Automatische lekdetectie koudemiddelen 1,83 /4
POL06 Uitstoot NOx 3,76 /4

Beheerscore

Uitleg over de Beheerscore

De score voor Deel 2 Beheer is gerelateerd aan de rol van beheerder en geeft een beoordeling van de wijze waarop het beheer van het gebouw is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van het gebouw en het monitoren van de duurzaamheidsprestaties. Het beoordeelt ook de consumptie van de belangrijkste bronnen, zoals water en andere hulpstoffen, en de milieu-impact, zoals CO2.

Categorie Score Benchmark
category-icon Management 64% 0%
category-icon Gezondheid 42% 33%
category-icon Energie 56% 58%
category-icon Water 74% 27%
category-icon Materialen 62% 26%
category-icon Landgebruik & Ecologie 60% 10%
category-icon Vervuiling 47% 34%

Managementcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
MAN001 Gebruikershandleiding 1,26 /2
MAN002 Milieubeleid, -plan, -systeem 3 /4
MAN003 Milieubeleid & gestelde doelen 4 /4
MAN004 overeenkomsten met gebruikers 4,3 /8
MAN005 Onderhoudshandleiding 1,82 /2
MAN006 Informatieverstrekking milieu en duurzaamheid aan gebruikers 0 /2
MAN007 Duurzaam inkoopbeleid materialen 4 /4
MAN008 Reikwijdte duurzaam inkoopbeleid 4 /4
Versie 2016 v1.0
MAN01 Gebruikershandleiding 0,49 /2
MAN02 Scholing van medewerkers 0,61 /2
MAN03 Informatieverstrekking gebouwgebruikers 0 /2
MAN04 Onderhouds- en gebruikershandleiding 0 /2
MAN05 Onderhoudsbeleid; reikwijdte 4,27 /6
MAN06 Onderhoudsbeleid, reactief of proactief 3,66 /4
MAN07 Milieumanagementsysteem 3 /4
MAN08 Milieubeleid en gestelde doelen 3,39 /4
MAN09 Procedures voor energiebesparing 0,98 /4
MAN10 Testen lekkages 0 /4
MAN11 Overeenkomsten met huurders 0 /4
MAN12 Periodieke controle GBS 0 /4
MAN13 Adaptiestrategie voor het gebouw 2,44 /4

Gezondheidcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
HEA013 Akoestiek onderzoek 0 /4
HEA014 Interne luchtkwaliteit, monitoring 1,08 /4
HEA015 Bescherming gebruikers tijdens werkzaamheden 2 /2
HEA016 Beleid beperking vluchtige organische verbindingen 2 /2
HEA017 Stimuleren gebruik producten met laag oplosmiddelengehalte 2 /2
HEA018 Leveranciersinformatie over VOS-emissies 2 /2
HEA019 Schoonmaak, dieptereiniging 0 /4
HEA020 Gebruikerstevredenheidsonderzoek 3 /3
HEA021 Gebruikerstevredenheidsonderzoek, reacties en acties 4 /4
HEA022 Verlichtingsniveau binnen en buiten 0 /4
HEA103 Microbiologische besmetting, procedures & processen legionella 3,82 /4
Versie 2016 v1.0
HEA12 Meten verse luchttoevoer 0 /4
HEA13 Kwaliteit van het binnenklimaat, overschrijdingsuren 0 /4
HEA14 Interne luchtkwaliteit: CO2 monitoring 0 /2
HEA15 Interne luchtkwaliteit: CO monitoring 0 /2
HEA16 Interne luchtkwaliteit: NOx monitoring 0,17 /2
HEA17 Bescherming gebruikers tijdens werkzaamheden 1,83 /2
HEA18 Vluchtige organische stoffen 0,61 /2
HEA19 Binnenklimaat; lokale afzuigvoorziening 0 /4
HEA20 Akoestisch onderzoek 0 /4
HEA21 Schoonmaak, dieptereiniging 0 /4
HEA22 Microbiologische besmetting, procedures & processen 0 /2
HEA23 Gebruikerstevredenheidsonderzoek 0,73 /3
HEA24 Gebruikerstevredenheidsonderzoek: reacties en acties 0 /4

Energiecredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
ENE045 EPA-U maatwerk advies 2,65 /8
ENE052 Gebruik van informatie over energieverbruik 5,45 /6
ENE056 Jaarlijkse verbruikscijfers per energiedrager 1,82 /2
ENE102 Monitoring opwekking uit hernieuwbare bronnen 2,24 /4
ENE103 Borgen installatieprestatie 15,81 /20
Versie 2016 v1.0
ENE31 - ENE61 Resultaat energierekenmodel 12,72 /40
ENE62 Monitoren van het energiegebruik 3,66 /4
ENE63 Gebruik van informatie over energiegebruik 1,83 /4
ENE64 Submeting: aanzienlijke verbruiksgroepen 0,06 /4
ENE65 Submeting: andere energiegebruikers 0 /4
ENE66 Submeting: huurders 0 /4
ENE103 Energiebesparingsonderzoek 0 /8
ENE104 Prestatieborging installaties 0 /8

Watercredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
WAT015 Onderhoudsbeleid voor watersystemen 3,63 /4
WAT018 Waterverbruik 3,63 /4
WAT019 Beleid monitoring waterverbruik 1,82 /2
Versie 2016 v1.0
WAT11 Bemeteren waterverbruik 3,66 /4
WAT12 Waterverbruik: Monitoren en rapporteren 1,83 /8
WAT14 Waterbesparing bij natuurlijke vervanging 0 /2
WAT15 Onderhoudsbeleid voor watersystemen 1,22 /4
WAT16 Percentage hergebruikt water 0 /4
WAT17 Grondwateronttrekking 1,83 /2

Materialencredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
MAT006 Overstromingsrisico asset 4 /4
MAT008 Conditiemeting asset 4 /4
MAT009 Deskundigheid inspecteur 3,89 /4
MAT010 Soort onderhoudsbeleid en leeftijd 3,91 /4
MAT011 Brandveiligheid, beschikbaarheid risicobeoordeling milieu 1,08 /2
MAT012 Brandveiligheid, periodieke uitvoering risicobeoordeling milieu 0 /2
MAT013 Noodplan brand, milieurisico's 1,08 /2
MAT014 Bescherming asset & inhoud bij brand 1,08 /2
MAT101 Opstellen beveiligingsrisico-advies 1,08 /2
Versie 2016 v1.0
MAT08 Deskundigheid inspecteur conditiemeting 1,22 /4
MAT09 Duurzaam inkopen 0,61 /2
MAT10 Reikwijdte duurzaam inkoopbeleid 0,91 /4
MAT11 Brandveiligheid, beschikbaarheid risicobeoordeling 0 /2
MAT12 Brandveiligheid, periodieke uitvoering risicobeoordeling 0 /2
MAT13 Noodplan brand, milieurisico’s 0,33 /2
MAT14 Rampenbeheersing 1,88 /2

Landgebruik & Ecologiecredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
LE003 Beheerplan biodiversiteit 5,69 /6
LE006 Beleid ecologische kenmerken gebouw & perceel 1,77 /2
LE102 Ecologisch onderzoek en uitvoering 6,2 /8
LE103 Gedeelde parkeervoorziening 1,77 /2
Versie 2016 v1.0
LE03 Ecologisch onderzoek en uitvoering 0,24 /4
LE04 Beleidsplan ecologie 0 /4
LE05 Ecologisch beheerplan 0 /2

Vervuilingcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
POL011 Beperking lichtvervuiling 0,37 /4
POL012 Houder lozingsvergunning 2 /2
POL013 Maatregelen vermindering lozing op oppervlaktewater 1,82 /2
POL014 Onderhoudsbeleid vloeistofafscheiders 1,12 /2
POL015 Automatische lekdetectie koudemiddelen 0 /4
POL016 Periodieke controle opslagruimte chemische stoffen 5 /5
POL017 Onderzoek bodemvervuiling perceel 3,28 /4
POL018 Procedure verontreiningsincidenten 2,15 /4
POL022 Klachtenprocedure licht- en geluidsvervuiling 3,91 /4
POL023 Vervangen koudemiddelen 0,7 /2
POL024 Testen luchtbehandelingskanaal 0 /4
POL101 Controle lozingsvergunning 2 /2
Versie 2016 v1.0
POL07 Beperking lichtvervuiling 0 /4
POL08 Opslagvoorziening chemische stoffen 0,98 /4
POL09 Periodieke controle opslagruimte chemische stoffen 0,49 /2
POL10 Onderhoudsbeleid olieafscheiders 0,29 /2
POL11 Vervangen koudemiddelen 0 /2
POL12 Onderzoek bodemverontreiniging 0 /4
POL13 Procedure verontreinigingsincidenten 0 /2
POL14 Klachtenprocedure licht-, geur- en geluidsvervuiling 3,76 /4

Gebruikscore

Uitleg over de Gebruikscore

De score voor Deel 3 Gebruik is gerelateerd aan de rol van gebruiker en geeft een beoordeling van enerzijds aan de wijze waarop de gebruiker of huurder met het gebouw omgaat en anderzijds eisen aan de huurdersorganisatie om de gezondheid en welzijn van gebouwgebruikers te verhogen.

Categorie Score
category-icon Management 73%
category-icon Gezondheid 86%
category-icon Energie 58%
category-icon Transport 73%
category-icon Water 35%
category-icon Materialen 62%
category-icon Afval 80%
category-icon Landgebruik & Ecologie 97%
category-icon Vervuiling 41%

Managementcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
MAN015 Milieuprocedures 3 /3
MAN016 Reikwijdte milieubeleid 10 /16
MAN017 Milieubeleid, borging uitvoering 4 /4
MAN018 Milieudoelstellingen, behaalde resultaten 3 /4
MAN019 Management review milieuprestaties 2 /2
MAN020 Duurzaamheidsrapportage 3 /3
Versie 2016 v1.0
MAN14 Milieuprocedures 3,9 /4
MAN15 Reikwijdte milieubeleid 7,9 /11
MAN16 Milieubeleid, borging uitvoeren 4 /4
MAN17 Milieudoelstellingen, behaalde resultaten 1,79 /4
MAN18 Beoordeling milieuprestaties van de organisatie 1,9 /2
MAN19 Duurzaamheidsrapportage 3 /3
MAN20 Green Lease 0,42 /4

Gezondheidcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
HEA007 Beschikbaar stellen van drinkwater 2 /2
HEA030 Opleiding medewerkers 9 /9
HEA031 Welzijn en gezondheid, beleidsvragen 42 /58
HEA032 Welzijn en gezondheid, behaalde doelstellingen 2 /4
Versie 2016 v1.0
HEA25 Welzijn medewerkers 9,9 /10
HEA26 Welzijn en gezondheid, beleidsmaatregelen 50,1 /56
HEA27 Welzijn en gezondheid, behaalde doelstellingen 2,1 /4
HEA28 Uitzicht 2 /2
HEA29 Gemeenschappelijke ontspanningsruimten 2 /2

Energiecredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
ENE065 Initiatieven voor energiebesparing 3 /6
ENE066 Energiebeleid 20 /51
ENE068 Energiebeheerdoelen, resultaten 4 /8
ENE070 Besparingen energieverbruik afgelopen 2 jaar 0 /2
ENE101 Inkoop van groene stroom 10 /10
Versie 2016 v1.0
ENE67 Energiebeleid 2,1 /3
ENE68 Energiebeleidsmaatregelen 31,69 /48
ENE69 Trends in energiegebruiksgegevens 2 /2
ENE70 Energiedoelen, resultaten 0,21 /4
ENE71 Besparingen energiegebruik afgelopen jaar 1,25 /4

Transportcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
TRA006 Transport, reductie/registratie milieu-impact 4 /4
TRA007 Transportmanagement, beleid 26 /58
TRA009 Lokale voorzieningen, bekendmaking 4 /4
TRA010 Transportbeleid, resultaten 8 /8
TRA012 Woon-werkverkeer afstanden medewerkers 0 /12
TRA013 Milieubelasting transport bedrijfsvoering (vervoer personeel) 2 /2
TRA014 Milieubelasting transport voor goederentransport 0 /2
Versie 2016 v1.0
TRA05 Transport, reductie/beheersing milieu-impact 9,79 /12
TRA06 Transportmanagement, beleid 35,64 /43
TRA08 Lokale voorzieningen, bekendmaking 4 /4
TRA09 Transportbeleid, resultaten 1,79 /4
TRA10 Milieubelasting woon-werkverkeer medewerkers 2,21 /4
TRA11 Milieubelasting transport bedrijfsvoering (vervoer personeel) 4 /4
TRA12 Milieubelasting transport voor goederentransport 1,79 /4

Watercredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
WAT026 Beperking waterverbruik 2 /4
WAT027 Implementatie en bewaking waterbeleid 23 /51
WAT028 Waterbeleid, resultaten 8 /8
WAT031 Waterverbruik afgelopen kalenderjaar 2 /2
Versie 2016 v1.0
WAT18 Beperking waterverbruik 2 /3
WAT19 Implementatie en bewaking waterbeleid 14,42 /47
WAT20 Waterbeleid, resultaten 0 /4
WAT21 Waterverbruik afgelopen kalenderjaar 0,21 /2

Materialencredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
MAT016 Duurzaam inkoopbeleid materialen 4 /4
MAT017 Duurzaam inkoopbeleid materialen, implementatie 13 /52
MAT018 Selectiecriteria leveranciers 2 /3
MAT019 Leverancierscriteria percentage voor kwaliteit 2 /4
MAT020 Leverancierscriteria milieumanagementsysteem 2 /4
MAT021 Leverancierscriteria kwaliteitsmanagementsysteem 0 /4
MAT022 Leverancierscriteria gecertificeerd milieumanagementsysteem 0 /4
MAT024 Resultaten inkoopdoelstellingen materiaal 0 /4
Versie 2016 v1.0
MAT15 Duurzaam inkoopbeleid materialen 6,69 /7
MAT16 Duurzaam inkoopbeleid materialen, implementatie 32,6 /51
MAT17 Selectiecriteria leveranciers 2 /3
MAT18 Kwaliteitsmanagementsysteem leveranciers 5,37 /8
MAT19 Milieumanagementsysteem leveranciers 7,16 /8
MAT23 Resultaten inkoopdoelstellingen materiaal 3,58 /4

Afvalcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
WST002 Afvalpreventie, getroffen maatregelen 3 /4
WST003 Afvalpreventie, beheersmaatregelen 23 /52
WST004 Afvalstromen, gescheiden inzameling 4 /4
WST005 Afvalstromen, registratie hoeveelheden 4 /4
WST006 Afvalstromen, actieve preventie 0 /4
WST007 Opslag recyclebaar afval 5 /6
WST008 Afvalprestaties monitoringsfrequentie 1 /2
WST009 Afvalbeheer, resultaten doelstellingen 4 /4
WST010 Afvalbeheer, resultaten verbeteringsvoorstellen 0 /4
WST011 Hoeveelheid afval naar stortplaats 8 /8
WST012 Hoeveelheid afval niet naar stortplaats 8 /8
WST013 Hoeveelheid afval verbrand 8 /8
WST014 Minimaliseren milieu impact afvalstromen 1 /2
Versie 2016 v1.0
WST02 Afvalpreventie, getroffen maatregelen 6,21 /8
WST03 Afvalstromen, gescheiden inzameling 4 /4
WST04 Afvalpreventie, beheersmaatregelen 30,79 /39
WST05 Afvalstromen, registratie hoeveelheden 4 /4
WST06 Afvalprestaties monitoringsfrequentie 2 /2
WST07 Afvalbeheer, resultaten doelstellingen 3,58 /4
WST08 Hoeveelheid afval naar stortplaats 2 /2
WST09 Hoeveelheid afval hergebruikt/gerecycled 2 /2
WST10 Hoeveelheid afval als brandstof voor energie 2 /2

Landgebruik & Ecologiecredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
LE007 Sponsoring & actieve ondersteuning 4 /4
Versie 2016 v1.0
LE06 Sponsoring & actieve ondersteuning 2,9 /3

Vervuilingcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
POL025 Milieubeleid gebruik van de asset 2 /11
POL026 Maatregelen ter beperking van milieuverontreiniging en hinder 17 /51
POL027 Reductie milieuverontreiniging: doelstellingen 4 /4
POL028 Reductie milieuverontreiniging: maatregelen 0 /4
Versie 2016 v1.0
POL15 Milieubeleid gebruik van het asset 5,37 /11
POL16 Maatregelen ter beperking van milieuverontreiniging en hinder 11,48 /33
POL17 Reductie milieuverontreiniging: doelstellingen 3,58 /4

Gebouwscore

Gebouwoverzicht

Assetnaam Adres BVO Versie BRL Deel Score Kwalificatie
Demogebouw 1 Demostraat 1
Demoplaats
65.000 m² 2014 v1.0
Asset
Beheer
Gebruik
65%
58%
0%
Very Good
Very Good
 
Demogebouw 10 Demostraat 10
Demoplaats
5.000 m² 2016 v1.0
Asset
Beheer
Gebruik
0%
0%
73%
 
 
Excellent
Demogebouw 2 Demostraat 2
Demoplaats
5.000 m² 2016 v1.0
Asset
Beheer
Gebruik
29%
34%
72%
Pass
Pass
Excellent
Demogebouw 3 Demostraat 3
Demoplaats
7.000 m² 2014 v1.0
Asset
Beheer
Gebruik
50%
0%
0%
Good
 
 
Demogebouw 3 Demostraat 3
Demoplaats
7.000 m² 2016 v1.0
Asset
Beheer
Gebruik
51%
19%
61%
Good
Acceptable
Very Good
Demogebouw 4 Demostraat 4
Demoplaats
20.000 m² 2016 v1.0
Asset
Beheer
Gebruik
48%
43%
0%
Good
Good
 
Demogebouw 5 Demostraat 5
Demoplaats
17.000 m² 2014 v1.0
Asset
Beheer
Gebruik
54%
49%
57%
Good
Good
Very Good
Demogebouw 6 Demostraat 6
Demoplaats
4.000 m² 2014 v1.0
Asset
Beheer
Gebruik
57%
60%
0%
Very Good
Very Good
 
Demogebouw 7 Demostraat 7
Demoplaats
25.000 m² 2014 v1.0
Asset
Beheer
Gebruik
57%
0%
0%
Very Good
 
 
Demogebouw 8 Demostraat 8
Demoplaats
50.000 m² 2016 v1.0
Asset
Beheer
Gebruik
41%
13%
72%
Good
Acceptable
Excellent
Demogebouw 9 Demostraat 9
Demoplaats
100.000 m² 2014 v1.0
Asset
Beheer
Gebruik
75%
82%
0%
Excellent
Excellent