Portfolio-overzicht

Naam portfolio: Demo Portfolio Kantoren
Portfolio-eigenaar: DGBC
BREEAM-NL In-Use-certificaten: 11
Totaal BVO: 305.000 m²

Gebouwscore

54%

Good

Asset

De Assetscore staat op nummer 5 van de 10 gebouwen in het portfolio.

49%

Good

Beheer

De Beheerscore staat op nummer 4 van de 8 gebouwen in het portfolio.

57%

Very Good

Gebruik

De Gebruikscore staat op nummer 5 van de 5 gebouwen in het portfolio.

Assetscore

Uitleg over de Assetscore

De score voor Deel 1 Asset is gerelateerd aan de rol van eigenaar en geeft een beoordeling van de gebouw- en locatiespecifieke aspecten, zoals de geometrie, constructie, installatie en afwerking van het gebouw, de transportvoorzieningen in en om het gebouw en de energetische prestatie.

Categorie Score Benchmark
category-icon Gezondheid 47% 41%
category-icon Energie 71% 54%
category-icon Transport 75% 66%
category-icon Water 32% 34%
category-icon Materialen 39% 34%
category-icon Afval 25% 58%
category-icon Landgebruik & Ecologie 25% 19%
category-icon Vervuiling 75% 43%

Gezondheidcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
HEA001 Percentage glas in de gevel 2 /2
HEA002 Tegengaan lichthinder 1 /4
HEA003 Type gebouwventilatie 0 /4
HEA004 Meten verse luchttoevoer 0 /2
HEA005 Temperatuurregeling 2 /4
HEA006 Microbiologische besmetting, preventiesysteem legionella 4 /4
HEA008 Beschikbaarheid ontspanningsruimte binnen of buiten 3 /4
HEA009 Ligging in fijnstofgebied PM 2,5 3 /4
HEA025 Uitzicht 2 /4
HEA028 Ventilatie, beïnvloeding door gebruikers 2 /2
HEA101 Lichtregeling 0 /4
HEA102 Locatie luchtinlaten ten opzichte van luchtuitlaten 0 /2
HEA104 Binnenklimaat; lokale afzuigvoorziening 2 /2
HEA105 Daglichttoetreding, visueel comfort 2 /4
HEA106 Kwaliteit van het binnenklimaat, overschrijdingsuren 0 /8
HEA107 Hoogfrequente verlichting 4 /4

Energiecredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
ENE001 Energieprestatie van het gebouw (EPC/EPA) 125 /140
ENE012 Luchtdichtheid asset 0 /4
ENE013 Buitenverlichting - type accent/gevelverlichting 0 /2
ENE014 Buitenverlichting - type parkeergarageverlichting 2 /2
ENE042 Aandeel lokaal opgewekte hernieuwbare energiebronnen 0 /20
ENE061 Energieverbruik, verdeling in submetingen naar gebruiksfunctie 0 /5
ENE062 Energieverbruik, verdeling in submetingen naar gebruiksfunctie 1 /6
ENE063 Eigen meter per gebruiker 4 /4
ENE104 Energiezuinige liften 0 /5
ENE105 Energiezuinige roltrappen en rolpaden 5 /5

Transportcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
TRA001 Voorzieningen voor fietsers 1 /4
TRA002 Nabijheid openbaar vervoer (OV) 8 /8
TRA003 Nabijheid basisvoorzieningen 4 /4
TRA004 Veiligheid fietsers en voetgangers i.v.m. leveringen 4 /4
TRA008 Actuele vervoersinformatie 0 /4
TRA101 Gedeelde faciliteiten 2 /2
TRA102 Beperken parkeren 2 /2

Watercredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
WAT001 Bemeteren waterverbruik 8 /8
WAT002 Waterbesparend sanitair 0 /4
WAT004 Urinoirs 0 /6
WAT005 Wastafels met waterbesparende kraan 0 /4
WAT006 Douches met laag waterverbruik 0 /4
WAT007 Percentage witgoed met laag waterverbruik 0 /4
WAT008 gebruik ingezameld regenwater 0 /4
WAT009 Gebruik ingezameld grijswater 0 /2
WAT010 Toiletten met bewegingssensoren 0 /4
WAT011 Lekdetectie centrale waterleiding 0 /4
WAT012 Percentage apparatuur met stopkranen 4 /4
WAT013 Gebruik grijswaterbronnen 0 /2
WAT016 Opslagcapaciteit reservoir voor grijswater en hemelwater 0 /4
WAT020 Gebruik van informatie over waterverbruik 6 /6
WAT023 Percentage hergebruikt water 0 /4
WAT101 Gescheiden rioolstelsel voor hemelwater 4 /4

Materialencredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
MAT001 Herstel aandachtspunten/storingen 3 /4
MAT002 Onderhoudsbeleid, leeftijd en onderwerpen 1 /4
MAT003 Beveiligingsadviezen, implementatie 0 /4
MAT004 Inbraakalarmsysteem, aanwezigheid 0 /4
MAT005 Inbraakalarmsysteem, doormelding 0 /4
MAT007 Aanpasbaarheid gebouw 4 /4
MAT102 Milieubelasting materialen van het gebouw 8 /20
MAT103 Beschermende maatregelen tegen beschadigingen 2 /2

Afvalcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
WST001 Faciliteiten voor gescheiden afvalstromen 1 /4

Landgebruik & Ecologiecredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
LE001 Soort landschap op perceel 0 /4
LE002 Groene daken, wanden, plantenbakken 1 /4
LE101 Voorzieningen voor dieren 2 /4

Vervuilingcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
POL001 Lozingen op oppervlaktewater 2 /2
POL002 Vloeistofafscheiders (vet en olie) 4 /4
POL003 Overstromingsrisico asset 4 /4
POL004 Situering gevoelige ruimtes 3 /3
POL005 Bescherming tegen overstromingsschade 4 /4
POL006 Duurzaam drainagesysteem 2 /2
POL007 Koeling met CFK’s of HCFK’s 2 /2
POL008 Koelsystemen met koudemiddelen 0 /10
POL009 Uitstoot NOx 15 /15
POL010 Gebruik koudemiddelen voor koeling 0 /4
POL020 Opslagruimte chemische stoffen 5 /5

Beheerscore

Uitleg over de Beheerscore

De score voor Deel 2 Beheer is gerelateerd aan de rol van beheerder en geeft een beoordeling van de wijze waarop het beheer van het gebouw is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van het gebouw en het monitoren van de duurzaamheidsprestaties. Het beoordeelt ook de consumptie van de belangrijkste bronnen, zoals water en andere hulpstoffen, en de milieu-impact, zoals CO2.

Categorie Score Benchmark
category-icon Management 57% 51%
category-icon Gezondheid 49% 29%
category-icon Energie 60% 61%
category-icon Water 0% 62%
category-icon Materialen 54% 52%
category-icon Landgebruik & Ecologie 33% 33%
category-icon Vervuiling 51% 54%

Managementcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
MAN001 Gebruikershandleiding 2 /2
MAN002 Milieubeleid, -plan, -systeem 3 /4
MAN003 Milieubeleid & gestelde doelen 4 /4
MAN004 overeenkomsten met gebruikers 0 /8
MAN005 Onderhoudshandleiding 0 /2
MAN006 Informatieverstrekking milieu en duurzaamheid aan gebruikers 0 /2
MAN007 Duurzaam inkoopbeleid materialen 4 /4
MAN008 Reikwijdte duurzaam inkoopbeleid 4 /4

Gezondheidcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
HEA013 Akoestiek onderzoek 0 /4
HEA014 Interne luchtkwaliteit, monitoring 0 /4
HEA015 Bescherming gebruikers tijdens werkzaamheden 2 /2
HEA016 Beleid beperking vluchtige organische verbindingen 2 /2
HEA017 Stimuleren gebruik producten met laag oplosmiddelengehalte 2 /2
HEA018 Leveranciersinformatie over VOS-emissies 2 /2
HEA019 Schoonmaak, dieptereiniging 0 /4
HEA020 Gebruikerstevredenheidsonderzoek 3 /3
HEA021 Gebruikerstevredenheidsonderzoek, reacties en acties 4 /4
HEA022 Verlichtingsniveau binnen en buiten 0 /4
HEA103 Microbiologische besmetting, procedures & processen legionella 2 /4

Energiecredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
ENE045 EPA-U maatwerk advies 4 /8
ENE052 Gebruik van informatie over energieverbruik 0 /6
ENE056 Jaarlijkse verbruikscijfers per energiedrager 0 /2
ENE102 Monitoring opwekking uit hernieuwbare bronnen 0 /4
ENE103 Borgen installatieprestatie 20 /20

Watercredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
WAT015 Onderhoudsbeleid voor watersystemen 0 /4
WAT018 Waterverbruik 0 /4
WAT019 Beleid monitoring waterverbruik 0 /2

Materialencredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
MAT006 Overstromingsrisico asset 4 /4
MAT008 Conditiemeting asset 4 /4
MAT009 Deskundigheid inspecteur 3 /4
MAT010 Soort onderhoudsbeleid en leeftijd 3 /4
MAT011 Brandveiligheid, beschikbaarheid risicobeoordeling milieu 0 /2
MAT012 Brandveiligheid, periodieke uitvoering risicobeoordeling milieu 0 /2
MAT013 Noodplan brand, milieurisico's 0 /2
MAT014 Bescherming asset & inhoud bij brand 0 /2
MAT101 Opstellen beveiligingsrisico-advies 0 /2

Landgebruik & Ecologiecredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
LE003 Beheerplan biodiversiteit 4 /6
LE006 Beleid ecologische kenmerken gebouw & perceel 0 /2
LE102 Ecologisch onderzoek en uitvoering 2 /8
LE103 Gedeelde parkeervoorziening 0 /2

Vervuilingcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
POL011 Beperking lichtvervuiling 4 /4
POL012 Houder lozingsvergunning 2 /2
POL013 Maatregelen vermindering lozing op oppervlaktewater 0 /2
POL014 Onderhoudsbeleid vloeistofafscheiders 0 /2
POL015 Automatische lekdetectie koudemiddelen 0 /4
POL016 Periodieke controle opslagruimte chemische stoffen 5 /5
POL017 Onderzoek bodemvervuiling perceel 3 /4
POL018 Procedure verontreiningsincidenten 0 /4
POL022 Klachtenprocedure licht- en geluidsvervuiling 4 /4
POL023 Vervangen koudemiddelen 0 /2
POL024 Testen luchtbehandelingskanaal 0 /4
POL101 Controle lozingsvergunning 2 /2

Gebruikscore

Uitleg over de Gebruikscore

De score voor Deel 3 Gebruik is gerelateerd aan de rol van gebruiker en geeft een beoordeling van enerzijds aan de wijze waarop de gebruiker of huurder met het gebouw omgaat en anderzijds eisen aan de huurdersorganisatie om de gezondheid en welzijn van gebouwgebruikers te verhogen.

Categorie Score Benchmark
category-icon Management 78% 56%
category-icon Gezondheid 75% 58%
category-icon Energie 48% 53%
category-icon Transport 49% 55%
category-icon Water 54% 28%
category-icon Materialen 29% 36%
category-icon Afval 63% 57%
category-icon Landgebruik & Ecologie 100% 59%
category-icon Vervuiling 33% 28%

Managementcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
MAN015 Milieuprocedures 3 /3
MAN016 Reikwijdte milieubeleid 10 /16
MAN017 Milieubeleid, borging uitvoering 4 /4
MAN018 Milieudoelstellingen, behaalde resultaten 3 /4
MAN019 Management review milieuprestaties 2 /2
MAN020 Duurzaamheidsrapportage 3 /3

Gezondheidcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
HEA007 Beschikbaar stellen van drinkwater 2 /2
HEA030 Opleiding medewerkers 9 /9
HEA031 Welzijn en gezondheid, beleidsvragen 42 /58
HEA032 Welzijn en gezondheid, behaalde doelstellingen 2 /4

Energiecredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
ENE065 Initiatieven voor energiebesparing 3 /6
ENE066 Energiebeleid 20 /51
ENE068 Energiebeheerdoelen, resultaten 4 /8
ENE070 Besparingen energieverbruik afgelopen 2 jaar 0 /2
ENE101 Inkoop van groene stroom 10 /10

Transportcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
TRA006 Transport, reductie/registratie milieu-impact 4 /4
TRA007 Transportmanagement, beleid 26 /58
TRA009 Lokale voorzieningen, bekendmaking 4 /4
TRA010 Transportbeleid, resultaten 8 /8
TRA012 Woon-werkverkeer afstanden medewerkers 0 /12
TRA013 Milieubelasting transport bedrijfsvoering (vervoer personeel) 2 /2
TRA014 Milieubelasting transport voor goederentransport 0 /2

Watercredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
WAT026 Beperking waterverbruik 2 /4
WAT027 Implementatie en bewaking waterbeleid 23 /51
WAT028 Waterbeleid, resultaten 8 /8
WAT031 Waterverbruik afgelopen kalenderjaar 2 /2

Materialencredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
MAT016 Duurzaam inkoopbeleid materialen 4 /4
MAT017 Duurzaam inkoopbeleid materialen, implementatie 13 /52
MAT018 Selectiecriteria leveranciers 2 /3
MAT019 Leverancierscriteria percentage voor kwaliteit 2 /4
MAT020 Leverancierscriteria milieumanagementsysteem 2 /4
MAT021 Leverancierscriteria kwaliteitsmanagementsysteem 0 /4
MAT022 Leverancierscriteria gecertificeerd milieumanagementsysteem 0 /4
MAT024 Resultaten inkoopdoelstellingen materiaal 0 /4

Afvalcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
WST002 Afvalpreventie, getroffen maatregelen 3 /4
WST003 Afvalpreventie, beheersmaatregelen 23 /52
WST004 Afvalstromen, gescheiden inzameling 4 /4
WST005 Afvalstromen, registratie hoeveelheden 4 /4
WST006 Afvalstromen, actieve preventie 0 /4
WST007 Opslag recyclebaar afval 5 /6
WST008 Afvalprestaties monitoringsfrequentie 1 /2
WST009 Afvalbeheer, resultaten doelstellingen 4 /4
WST010 Afvalbeheer, resultaten verbeteringsvoorstellen 0 /4
WST011 Hoeveelheid afval naar stortplaats 8 /8
WST012 Hoeveelheid afval niet naar stortplaats 8 /8
WST013 Hoeveelheid afval verbrand 8 /8
WST014 Minimaliseren milieu impact afvalstromen 1 /2

Landgebruik & Ecologiecredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
LE007 Sponsoring & actieve ondersteuning 4 /4

Vervuilingcredits

Credit Punten
Versie 2014 v1.0
POL025 Milieubeleid gebruik van de asset 2 /11
POL026 Maatregelen ter beperking van milieuverontreiniging en hinder 17 /51
POL027 Reductie milieuverontreiniging: doelstellingen 4 /4
POL028 Reductie milieuverontreiniging: maatregelen 0 /4